FAALİYET ALANLARIMIZ
Bahçe Kültürleri ve Seracılık

Bahçe Kültürleri ve Seracılık

1- Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek.

2- Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.

3- Yurt içinde ve yurt dışmda bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatmı yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek