FAALİYET ALANLARIMIZ
Gıda

Gıda

1- Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatım yapmak. 

2- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli elan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

3- Hertürlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı dağıtımı ithalat ve ihracatı yapmak. 

4- Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaolarm, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağlarm toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketç ap lar, salçalar, mayonez sosu, salata soslan ve salata barlarmın ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

6- Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

7- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışmdan alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatım yapmak.

8- Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, Badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasmı yapmak ve yaptırmak.- Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatmı yapmak.

9- Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fmdık yağlarmm üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

10- Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatmı yapmak.

11- Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

12- Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, her türlü mineral su, natüre! su, her türlü sade ve gazlı, kanşımh içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlamasını, ithalatım ve ihracatmı yapmak ve yaptırmak.

13- Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımmı, ambalaj lama, dağıtım ve pazarlamasmı yapmak, ithalat ve ihracatmı yapmak.

14- Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak.

15- Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak.

16- Her türlü tatlı ve çikolata ürünleri imalatı alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak.