FAALİYET ALANLARIMIZ
Hayvancılık

Hayvancılık

1- Her türlü canlı hayvan toptan ve perakende almak, satmak, ithalatmı ve ihracatmı yapmak. 

2- Besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak. 

3- Kedi, köpek, her türlü kuş. kaplumbağa, tims ah, yılan, kertenkele, bukalemun gibi tüm evcil ve evcil olmayan hayvanları yetiştirmek, çoğaltmak.

4- Her türlü evcil ve evcil olmayan hayvanlarla ilgili hayvan yemi, aksesuarlan, kuş kafesi ve tüm ihtiyaçlarmı, muhteva eden emtia ve mamulleri toptan ve perakende olarak alıp satmak, ithalatı ve ihracatın yapmak. 

5- Hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açmak ve organizasyonunu yapmak. 

6- Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (S alam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar. 

7- Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar. 

8- Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışmdan alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak 

9- Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali ve ihracı, toptan ve perakende satışını yapmak. Her türlü kümes hayvanları; piliç, tavuk, ördek, kaz, bıldırcm, devekuşu eti alımı, satımı, ithali, ihracı. 

10- Her türlü yumurta üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 

11- Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir 

12- Her türlü deniz ve tatlı su ürünlerinin üretimi alımı, satımı, ihracatı ve ithalatın yapmak. Bu ürünlerin üretimi için entegre tesisler kurmak.

13- Balık ağları ve iplikleri, halat, kurşun, mantar, misine olta, muşamba, branda gibi balıkçılikta kullanılan bilumum aksesuarlarm ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak