FAALİYET ALANLARIMIZ
Makine ve Teçhizat

Makine ve Teçhizat

1- Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlannın alımmı, satımını, pazarlamasmı, ithalatmı, ihracatmı ve dahili ticaretini yapmak. 

2- Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin imalatını yapmak. 

3- Hidrolik makineler, hidrolik sistemler, hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri, pnömatik, hidrolik, otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarmı üretmek. 

4- Bilumum elektrikli    ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. 

5- Her türlü tekstil terbiye makinelerinin (Ram makinesi, kumaş hazırlama makinesi, ters çevirme makinesi, boyama makinesi, santrifüj makinesi, ıslak açma makinesi, kuru açma makinesi, sıkma makinesi, kesme, kurutma, sanfor makinesi) imalatı, bu makinelerin elektrik, elektronik ve pano imalatmı, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarmm imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.

6- Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı 

7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü endüstriyel makineleri ve makine ürünleri, aksesuarlar', makinelerde kullanılan her tülü ürünün imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. 

8- Her türlü endüstriyel makina ve yedek parçalan, aksesuarlar' ile ilgili servisler kurmak, işletmek. 

9- Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarmın üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatın yapmak.

10- Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makinelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatın yapmak 

11- B ilumum elektrikli   ve elektronik makine üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak, tamir ve montaj ini yapmak. 

12- Her türlü tekstil makinelerinin imalatı, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarmm üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatın yapmak. 

13- Her türlü zirai alet alım satımı, ticareti ithalatı ve ihracatı yapabilir.