FAALİYET ALANLARIMIZ
Orman Ürünleri

Orman Ürünleri

1- Kereste, tomruk ve bunlarla ilgili mamullerin imali, alımını, satımını, ithalatın' ihracatını, pazarlamasmı yapmak.

2- Ahşap doğrama ve ticareti.