FAALİYET ALANLARIMIZ
Tarım

Tarım

1- Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme ve ambalajlama işlemleri, ithalat ihracatmı yapmak. 

2- Sebze, meyve, tohum, fide fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımmı yapmak. 

3- Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatmı yapmak. 

4- Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. 

5- Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti. 

6- Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçlan, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatmı yapmak. 

7- Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tanm teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek., almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasan-uflarda bulunmak.

8- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak. 

9- Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak. 

10- Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatmı yapmak.